Blogtrotters

Saturday, April 14, 2018

Nhatty Man - Vol. 2 [፪] [2017] [ethiopia]
Nhatty Man - Bado


Nhatty Man - 01 - Aybeka (4:21)
Nhatty Man - 02 - Sheb Adrgo (4:19)
Nhatty Man - 03 - Bado (4:41)
Nhatty Man - 04 - Emenegne (4:41)
Nhatty Man - 05 - Anchin Say (4:03)
Nhatty Man - 06 - Banchi Aymtu (3:54)
Nhatty Man - 07 - Yemegemeriyaye (5:04)
Nhatty Man - 08 - Ande Ybeltal Ke Meto (4:23)
Nhatty Man - 09 - Medafish Ybarek (4:36)
Nhatty Man - 10 - Ykomal Woy (4:20)
Nhatty Man - 11 - Twek (5:10)
Nhatty Man - 12 - Mamesgegnaye (4:25)
Nhatty Man - 13 - Yegizen Eje (4:25)


2 comments:

2b0rn0t0b said...
http://www.mediafire.com/file/2ddlhbh75orifg7/Nhatty_Man_-_%5B2017%5D_-_Vol._2_%5B%E1%8D%AA%5D_%5Bethiopia%5D.rar


Việt Thanh Music said...

đất nền long thanh